Terms & ConditionsAlgemene voorwaarden Safesupplies

Artikel 1: Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • "Safesupplies": de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd op de Alblasstraat 10D, 3044AB te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78042321.
  • "Klant": de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten afneemt van Safesupplies.
  • "Overeenkomst": de overeenkomst tussen Safesupplies en de klant.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, leveringen, diensten en overeenkomsten van Safesupplies.

Artikel 3: Aanbiedingen en bestellingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Bestellingen kunnen worden geplaatst via de website van Safesupplies. Safesupplies behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren.

Artikel 4: Levering

4.1 Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven afleveradres.
4.2 De levertijd wordt op de website vermeld. Overschrijding van deze termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

Artikel 5: Producten en diensten

5.1 Safesupplies levert adembeschermingsproducten en filters, evenals keurings- en onderhoudsdiensten voor deze producten.
5.2 De klant is verantwoordelijk voor het juist gebruik van de geleverde producten.

Artikel 6: Keuring en onderhoud

6.1 Safesupplies biedt keurings- en onderhoudsdiensten voor de geleverde adembeschermingsapparatuur.
6.2 De klant stemt ermee in periodieke keuringen en eventueel onderhoud te laten uitvoeren volgens de door Safesupplies aanbevolen procedures.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 De geleverde goederen blijven eigendom van Safesupplies totdat de klant volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
7.2 In geval van faillissement of surseance van betaling behoudt Safesupplies zich het recht voor om geleverde goederen terug te nemen.

Artikel 8: Adviserende rol

8.1 Safesupplies heeft een adviserende rol met betrekking tot de geschiktheid van de geleverde producten.
8.2 De verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik van de materialen ligt bij de klant.

Artikel 9: Retourneren

9.1 Klanten kunnen webshop orders retourneren binnen 5 werkdagen na ontvangst, mits de producten in onbeschadigde staat zijn.
9.2 Retourzendingen dienen vooraf te worden gemeld aan Safesupplies.

Artikel 10: Garantie

10.1 Safesupplies biedt garantie op geleverde producten volgens de wettelijke bepalingen.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen tussen Safesupplies en de klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.

Safesupplies streeft ernaar om bestellingen op zo kort mogelijke termijn te leveren. De exacte levertijd is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het product en de beschikbaarheid. U ontvangt altijd een orderbevestiging met een levertijd van ons.

Ja, zodra uw bestelling is verzonden met een pakkettendienst, ontvangt u van de transporteur een trackingnummer waarmee u de status van uw bestelling kunt volgen. U kunt dit trackingnummer gebruiken op de website van de pakketendienst.

Zorg er altijd voor dat u met geschikt apparatuur werkt. Als u twijfels heeft, neem dan gerust contact met ons op voor advies, alvorens u de aanschaf doet. Uw werkgever, opdrachtgever of projectleider zal hier bij twijfel meer informatie over moeten kunnen verschaffen.

Als u specifieke producten wilt bestellen die niet op onze website staan, neem dan contact op met onze klantenservice op +31 10 820 9229 of info@safesupplies.nl.

Kan ik producten retourneren? 

U kunt webshop artikelen retourneren door de retourlabel hier te downloaden. Voorzie uw retourzending van deze label en retourneer binnen 7 dagen na ontvangst van uw order. Bij ontvangst in ons magazijn zal logistiek uw retour beoordelen en afhandelen.

Tenzij anders overeengekomen of in geval van defecte of verkeerd geleverde producten, zijn de kosten en risico's van retourzendingen voor rekening van de klant. Zorg ervoor dat de geretourneerde producten ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking zitten.